Připravujeme se ke svátosti smíření a svátosti eucharistie

Připravujeme se ke svátosti smíření a svátosti eucharistie

Slavnost rodiny a farnosti 

     V nadcházejícím školním roce 2023–2024 bude opět probíhat v naší farnosti příprava přihlášených dětí k 1. svatému přijímání. Přihlásit se mohou děti, které alespoň dva roky již navštěvovaly výuku náboženství ve škole (obvykle 3 třída). Pokud bude zájem větší (více jak 14 dětí) budou dvě skupinky dětí a budou se scházet v úterý a středu okolo 17.30 hod. na faře. Přípravu začneme v říjnu 2023 a ukončíme začátkem června 2024. Slavnost prvního svatého přijímání bude v neděli 26. května 2024. Příprava obsahuje setkání dětí, setkání dětí a rodičů a setkání pouze rodičů.

     Cílem společné práce není jenom znalost, ale také získání postoje a vztahu. Je to vztah nejen k sobě, ke světu a k lidem, ale především vztah k Bohu a k Ježíši Kristu.

     V říjnu začneme naše scházení a společně ukončíme po slavnostním svatém přijímání. Program přípravy se skládá ze tří celků. Témata a data setkání jsou v jednotlivých celcích. 

  1. společenství a svátost křtu (říjen, prosinec)
  2. příprava k svátosti smíření (leden - březen)
  3. celek věnovaný svátosti eucharistie (březen - květen)

Fotografie ze slavnosti svatého přijímání ve Velkých Bílovicích dne 21. května 2023.

Během přípravy budeme sledovat metodický materiál k přípravě děti k prvnímu přijetí svátosti smíření a svátosti eucharistie, který se jmenuje "Dnes budu Tvým hostem", vydaný ostravsko-opavskou diecézí.

Fotografie ze slavnosti svatého přijímání ve Velkých Bílovicích dne 26. června 2024.