• měsíc květen, měsíc Panny Marie

  • Děkujeme za svátost biřmování

Týden modliteb za povolání

Týden modliteb za povolání

Týden modliteb - Slovo biskupů Čech, Moravy a Slezska k Neděli Dobrého pastýře - Církev.cz (cirkev.cz)