Velké Bílovice

Logo Bílovice
O místu:

kostel farní Narození Panny Marie - Barokní kostel z let 1765 - 67 byl postaven na renesančních základech bratrského kostela z r. 1564. Kostel zmiňován r. 1254. Kdysi jmění opatství na Velehradě. Fara, kterou založilo opatství na Velehradě, byla v letech 1492 - 1547 pod patronátem kanovnické prebendy podivínské, 1731 fara znovu zřízena. Matriky od r. 1831. Hody v neděli po Narození Panny Marie - 8. 9.

Nejbližší události v místě (rozmezí od 25.6. do 5.7.2022)

Den Čas Druh intence
sobota
25.6.
07:15 Mše svatá

za rodiče Grofovy, syna, živou a † rodinu a duše v očistci

neděle
26.6.
07:30 Mše svatá

za manžele Opluštilovy, 2-je rodiče, živou a † rodinu a duše v očistci

10:45 Mše svatá

na poděkování za uplynulý školní rok

pondělí
27.6.
18:00 Mše svatá

za Václava Tetura a rodiče z obojí strany a za živou a † rodinu

středa
29.6.
07:15 Mše svatá

za farníky

čtvrtek
30.6.
18:00 Mše svatá

za odčinění urážek a hříchů, kterých se lidé dopouštějí k srdci Ježíšovu

pátek
1.7.
18:00 Mše svatá

za Františku a Antonína Osičkovy, dceru Marii a živou i † rodinu

sobota
2.7.
07:15 Mše svatá

ke cti Panny Marie

neděle
3.7.
07:30 Mše svatá

za farníky

10:30 Mše svatá

za Josefa Kachyňu, bratra, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci

pondělí
4.7.
18:00 Mše svatá

za Františka Valu a živé i † z ročníku 1943

úterý
5.7.
07:30 Mše svatá

za Františka Hamáčka, rodiče, zetě Vladimíra Petýrka a živou i † rodinu

Sdílejte info