Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELKÉ BÍLOVICE
od 19. 6. do 26. 6. 2022 - 25. týden

neděle 19. 6. 12. neděle v mezidobí
Bílovice 08:30 za farníky, následuje průvod Božího těla
10:50 na poděkování za 30 let manželství s prosbou o další pomoc
14:30 svátostné požehnání
M. Žižkov 07:15 za Josefa Junga, otce a celou živou i † rodinu
pondělí 20. 6. pondělí 12. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 21. 6. památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Dnes mše sv. není
středa 22. 6. sv. Paulína Nolánského, biskupa
Bílovice 18:00 za Josefa a Celeskýna Teturovy a vnuka Petra Binka
M. Žižkov 17:00 na jistý úmysl
čtvrtek 23. 6. SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
Bílovice 18:00 za obrácení a pokání všech lidí
pátek 24. 6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Bílovice 18:00 za Marii Skoupilovu, rodiče a sestru Hedviku
M. Žižkov 17:00 za nemocné a ty kteří je opatrují
sobota 25. 6. památka Neposkvrněného srdce Panny Marie
Bílovice 07:15 za rodiče Grofovy, syna, živou a † rodinu a duše v očistci
Zaječí 17:30 dle domluvy v zákristii Zaječí
neděle 26. 6. 13. neděle v mezidobí
Bílovice 07:30 za manžele Opluštilovy, 2-je rodiče, živou a † rodinu a duše v očistci
10:45 na poděkování za uplynulý školní rok
M. Žižkov 08:45 za farníky, po mši následuje průvod

Příležitostná oznámení v neděli 19. června 2022:

triduum modlitby matek
v pátek po mši budou modlitby matek + adorace asi do 21:00. V sobotu po mši krátká modlitba matek. A v neděli ve dvě ukončení modlitebního tridua ve 14:00.

V úterý 5. července 2022 v 10.00 hod. bude v Dolních Bojanovicích primiční mše svatá, před kostelem sv. Václava. Primiciant P. Jiří Hebron SJ vás všechny zve.