Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELKÉ BÍLOVICE A ZAJEČÍ
od 26. 5. do 2. 6. 2024 - 22. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
26. 5.
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 07:30 Bílovice: Za Marii a Františka Osičkovi, syna Vladimíra, snachu Josefu živou a zemřelou rodinu.
09:00 Žižkov: Za Marii Konečnou, manžela, zetě, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci.
10:30 Bílovice: za prvokomunikanty
17:00 Bílovice: májová pobožnost
PO
27. 5.
sv. Augustina z Canterbury, biskupa 11:40 sv. Hostýn: na poděkování za milost prvního svatého přijímání a přijetí biřmování
ÚT
28. 5.
úterý 8. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ST
29. 5.
sv. Pavla VI., papeže 18:00 Bílovice: Za Antonína Mikoláše, a živé a † z ročníku 1950
ČT
30. 5.
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18:00 Bílovice: Za Marii Judasovu, živou a zemřelou rodinu

31. 5.
svátek Navštívení Panny Marie 18:00 Bílovice: Za Marii a Mikuláše Oslzlých, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
SO
1. 6.
památka sv. Justina, mučedníka 07:15 Bílovice: ( volná intence )
17:30 Zaječí: ( volná intence )
NE
2. 6.
9. neděle v mezidobí 07:15 Žižkov: Za farníky
08:30 Bílovice: za farníky
09:10 Bílovice: po skončení mše svaté je průvod Božího těla ke čtyřem oltářům
10:50 Bílovice: Za Václava Osičku, manželku Růženu, syna Karla, za živou a zemřelou rodinu Osičkovu a Pálkovu a duše v očistci.

Příležitostná oznámení v neděli 26. května 2024:

     Odjezd na farní děkovnou pouť na sv. Hostýn je hned v pondělí po dnešní slavnosti tj.: 27. 5. 2023, odjezd autobusu v 7:30 autobusové nádraží, 7:32 zastávka na kovárně (pod kostelem) 7:40 Moravský Žižkov u školy. Na místě budeme 10:00 (max 10:15): Program: Nejdříve křížová cesta, krátký rozchod, 11:40 mše, oběd a rozchod. Odjezd dle domluvy kolem 13:00, 13:30? Pokud se nikde nezastavíme, příjezd kolem 16:00. Pokud se zastavíme, tak o to později. Děti si připraví symbolickou částku 50,- Kč na cestu (mohou sponzorskou 100,- Kč) a přiměřené oblečení (na Hostýně bývá někdy chladněji). Reálná cena vychází něco okolo 200,- Kč.

     Na svatý Hostýn pojedou poděkovat i naši biřmovanci. Nezapomenou si vzít naše pěkné triko a taktéž přispějí částkou 50,- Kč. (mohou i více).

     v tomto týdnu nejsou mše svaté v Moravském Žižkově, opravuje se dlažba.

     Mše svaté budou začínat od tohoto týdne o půl hodiny později. Tedy ve Velkých Bílovicích v 18.00 hod., v Moravském Žižkově od příštího týdne v 17.00 hod.

     Zapsat si na mši svatou na další půlrok můžete buď telefonicky paní Evě Pavůčkové 777 722 899 anebo můžete nechat v zákristii lísteček s úmyslem, který bude předán, zapsán a vrácen do zákristie s datumem, kde je úmysl zamluven. Nejsnadnější je samozřejmě zápis na mši svatou před web farnosti.

     ve čtvrtek 30. 5. na Slavnost Těla a Krve Páně bude po večerní mši svaté Svatá hodina.

     po skončení mše svaté v 8.30 příští neděli 2. 6.  je průvod Božího těla ke čtyřem oltářům.

     V sobotu 25. 5. 2024 v dopoledních hodinách bude publikován na webu a FB biskupství nový videolist AŽ NAVĚKY.

     V rámci Komise biskupských konferencí Evropské unie vznikl materiál, který je možno využít pro lepší orientaci mladých lidí (a nejen jich) v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu (uskuteční se 7.- 8. června 2024). Pokud uznáte za vhodné, můžete materiál podle potřeby využít a šířit. Hlavním cílem dokumentu je povzbudit mladé lidi, aby šli volit. Materiál je ke stažení zde: https://cbk.cirkev.cz/dokumenty/catholic-toolkit-for-young-europeans-cz_303

Mgr. Roman Kubín, ředitel Sekce pro mládež ČBK

POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY