Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELKÉ BÍLOVICE
od 17.10. do 24.10.2021 - 42. týden

neděle 17.10. 29. neděle v mezidobí
Bílovice 07:30 za farníky
10:30 za Marii a Vladimíra Kachyňovy, duše v očistci a obrácení hříšníků
14:00 svátostné požehnání
M. Žižkov 09:00 na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 50 roků manželství a živou i † rodinu
pondělí 18.10. svátek sv. Lukáše, evangelisty
Bílovice 18:00 za † rodinu Šťavíkovu a Svobodovu
úterý 19.10. nezávazná památka sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků
Dnes mše sv. není
středa 20.10. středa 29. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 21.10. nezávazná památka bl. Karla Rakouského
Bílovice 18:00 ( volná intence )
pátek 22.10. nezávazná památka sv. Jana Pavla II., papeže
Bílovice 18:00 na poděkování za přijaté milosti
sobota 23.10. nezávazná památka sv. Jana Kapistránského, kněze, nebo sobotní památka Panny Marie
M. Žižkov 13:00 svatební mše svatá Jan Včelouch ∞ Lucie Bábíková
Zaječí 17:30 křest při mši svaté Matyas O. a na úmysl rodiny
neděle 24.10. 30. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE
Bílovice 07:30 za rodinu Leblochovu, 3 syny, zetě, živou i † rodinu a duše v očistci a vnuka
10:30 za Františka Osičku, rodiče, bratra, živou i † rodinu a duše v očistci
M. Žižkov 09:00 za farníky

Příležitostná oznámení v neděli 17. října 2021:

. . . na tento týden, měl Duchovní Otec plánovanou povinnou dovolenou. Pořad bohoslužeb je tedy v omezeném rozsahu - viz rozpis! Pravidelná příprava na biřmování se nemění: ve čtvrtek v 18.45 hod. na faře, v pátek v 18.45 hod. ve Velkých Bílovicích v kostele a v sobotu v 19.00 hod. v Moravském Žižkově v kostele. Kdo nemůže (nemoc, studijní pobyt atd.) se omluví, aby bylo jasné, zda má ještě o biřmování s ním spojenou přípravou zájem.

     V pondělí po mši svaté v 18.45 hod. bude mimořádné setkání farní rady. Prosím přijďte všichni staří i noví členové. Je třeba se domluvit na konkrétních věcech ohledně synodálního procesu v naší farnosti.

    Misijní neděle - v neděli 24.10.2021 slavíme Misijní neděli a uskuteční se sbírka na misie organizovaná prostřednictvím Papežských misijních děl. Po mši svaté bude možné na "misijním jarmarku" zakoupením drobných věcí přispět na misijní dílo dětí. Posílá se zvlášť.

Manželské ohlášky
     Jan Včelouch z Moravského Žižkova a Lucie Bábíková z Moravské Nové Vsi si dne 23. 10. 2021 v 13.00 hod. v Moravském Žižkově udělí svátostné manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.

     Ve dnech 9. a 10. října 2021 zahájil v Římě papež František celosvětový třífázový synodální proces, který má být zakončen ve Vatikánu v roce 2023. Diecézní fázi synody zahájí při pontifikální bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově diecézní biskup Vojtěch Cikrle v neděli 17. října 2021 v 16.00 hodin.
     Bohoslužbu bude možné sledovat v on-line přenosu na YouTube kanálu „Katedrála Petrov".
     Diecézním koordinátorem pro synodální konzultaci XVI. řádného generálního shromáždění biskupské synody „Za synodální církev: společenství, spoluúčast a poslání“ byl jmenován pomocný biskup Pavel Konzbul.
     Biskup Pavel Konzbul vytvořil tým spolupracovníků pro synodální proces v brněnské diecézi, který tvoří:

  • R.D. Mgr. Pavel Kafka - pro děkanství mikulovské, hustopečské, hodonínské, slavkovské a břeclavské
  • R.D. Miloš Mičánek - pro děkanství moravsko-krumlovské, znojemské, vranovské, telčské a moravsko-budějovické
  • R.D. Mgr. Pavel Šenkyřík - pro děkanství velkomeziříčské, žďárské, boskovické, jihlavské a třebíčské
  • R. D. ThLic Petr Šikula - pro děkanství brněnské, rosické, modřické, blanenské a tišnovské
  • R.D. Mgr. Ing. Jiří Janalík - pro synodální proces na církevních školách
  • S.M. Ing. Krista Chládková, OP - pro řeholní komunity.
  • Mgr. Marie Pospíšilová - tajemnice synodálního týmu brněnské diecéze

     Pro vzájemnou komunikaci byla zřízena e-mailová adresa synodalita@dieceze.cz, na kterou je možné zasílat své dotazy, na které budou odpovídat výše jmenovaní členové diecézního týmu.