Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELKÉ BÍLOVICE
od 18.4. do 25.4.2021 - 16. týden

neděle 18.4. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Bílovice 07:30

za † Tomáše Tetura při 5-tém výročí úmrtí a za živou a † rodinu Teturovu

10:30

za Vladimíra Silného, rodiče a Boží požehnání pro celou rodinu

14:00

podávání svatého přijímání, pak následuje setkání postních trií

M. Žižkov 09:00

za Alžbětu a Ernesta Somodiovy, za živou i † rodinu Petrů, Kišovu, Strakovu a duše v očistci a obrácení hříšníků

pondělí 19.4. pondělí 3. velikonočního týdne
Bílovice 18:00

za Petra Svobodu, manželku, dvoje rodiče a duše v očistci

úterý 20.4. úterý 3. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
středa 21.4. nezávazná památka sv. Anselma, biskupa a učitele církve
Bílovice 18:00

za Miladu a Františka Osičkovi, živou i † rodinu a duše v očistci

M. Žižkov 17:00

za živou i zemřelou rodinu Slámovou, duše v očistci a obrácení hříšníků

čtvrtek 22.4. čtvrtek 3. velikonočního týdne
Bílovice 18:00

za P. Jana Zelinku a P. Rajmunda Klabečka

pátek 23.4. svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
Bílovice 18:00

za rodiče Urbánkovy, manžele Nečasovy a rodiče Grofovy a duše v očistci

M. Žižkov 17:00

na jistý úmysl

sobota 24.4. nezávazná památka sv. Jiří, mučedníka
Bílovice 07:15 ( volná intence )
Zaječí 16:30 ( volná intence )
neděle 25.4. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Bílovice 07:30

za farníky

10:30

na úmysl dárce a za dar víry pro přátele a spolupracovníky

14:00

podávání svatého přijímání

M. Žižkov 09:00

za Marii Špačkovu, zetě, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci


Příležitostná oznámení v neděli 18. dubna 2021:

Dnes odpoledne ve 14.15 hod. po podávání svatého přijímání bude setkání postních Biblických Trií k malému ohlédnutí i výhledu do budoucna. Kdo můžete a máte zájem, přijďte. Duchovní Otec se těší na setkání.

Příprava na biřmování

V pátek 23. 4. při mší svaté v 17.00 hod. v Moravském Žižkově a v 18.00 hod ve Velkých Bílovicích začneme přípravu k přijetí svátosti biřmování. Kdo jste ještě neodevzdali přihlášku (bylo to za Otce Pavla), tak ji prosím odevzdejte. Mohou se přihlásit i noví zájemci, pokud mají letos již 14 let. Přihlášky jsou v zákristii.