Plán na rok 2023

PLÁN NA TENTO ROK

leden
 • 6.1.

  Ohlášení pohyblivých svátků

       Od 4. století existuje tradice ohlašování data Velikonoc a dalších pohyblivých svátků na slavnost Zjevení Páně. Historii tohoto zvyku naleznete v článku na webu liturgie.cz. V současném misále je zařazen tento text:

       Milovaní bratři a sestry, oznamujeme vám, že tak jako nám Boží milosrdenství dopřálo radovat se ze slavnosti Narození Páně, budeme se radovat také ze Vzkříšení našeho Spasitele.

  Na den  22. února připadne letos Popeleční středa a začátek posvátné doby postní.
  Dne 9. dubna budeme s radostí slavit Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista,
  dne 18. května bude slavnost jeho Nanebevstoupení,
  dne 28. května slavnost Seslání Ducha Svatého,
  dne 8. června slavnost Těla a krve Páně a
  dne 3. prosince první neděle adventní, očekávání příchodu našeho Pána Ježíše Krista.
  Jemu buď čest a sláva na věky věků. Amen.