Seznam duchovních farnosti

Kněží působící ve farnosti v současnosti i v minulosti

ThLic. Josef Chyba

ThLic. Josef Chyba

farář ( od 1.8.2020 )

Datum svěcení: 26.6.1987

Současný Duchovní Otec

Mgr. Pavel Römer

Mgr. Pavel Römer

administrátor (1.1.2020 - 31.7.2020 )

Datum svěcení: 24.6.2006

Libor Salčák

Libor Salčák

farář (1.8.1998 - 19.12.2019 )

Datum svěcení: 30.6.1990

     Narodil se 16. ledna 1950 ve Skalici na Slovensku.

     Po kněžském svěcení, které přijal 30. června 1990 v Brně, působil rok jako kooperátor v Tišnově, pak v rámci pohořelického týmu jako administrátor v Loděnicích u Moravského Krumlova, v Olbramovicích u Moravského Krumlova a ve Vedrovicích.

     V roce 1992 byl ustanoven administrátorem v Čejkovicích.

     Od srpna 1998 až do své smrti byl farářem ve Velkých Bílovicích, od roku 2008 spravoval i farnost Zaječí.

     Zemřel náhle 19. prosince 2019 ve Velkých Bílovicích.

1