Rezervace čtení na nejbližší měsíc

Rozpis lektorské služby od 24.6.2024 do 24.7.2024

Drazí lektoři, přinášíme vám další možnost zápisu na čtení při nedělní mši sv. Čtení přímluv je fakultativní, pokud zůstane volné, čtou ministranti.

Doporučujeme tyto odkazy: - Nahrávky liturgických čtení (kulturaslova.cz)

        - Evangelium podle Jana (kulturaslova.cz)


neděle 30.06.2024 v 07:30 - farní kostel Narození Panny Marie Za Františka Hanáčka, rodiče, zetě Vladimíra Petýrka, živou a zemřelou rodinu. (13. neděle v mezidobí)
1. čtení Michaela V.
2. čtení Božena K.
neděle 30.06.2024 v 10:30 - farní kostel Narození Panny Marie za školáky na poděkování za uplynulý školní rok (13. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
2. čtení přihlásit se
neděle 07.07.2024 v 07:30 - farní kostel Narození Panny Marie Za Vojtěcha a Barboru Osičkovi, živou a † rodinu a duše v očistci (14. neděle v mezidobí)
1. čtení Miroslava P.
2. čtení Lenka S.
neděle 07.07.2024 v 10:30 - farní kostel Narození Panny Marie (14. neděle v mezidobí)
1. čtení Alena S.
2. čtení přihlásit se
neděle 14.07.2024 v 07:30 - farní kostel Narození Panny Marie za rodiny Vávrovi, Holomčíkovi a Pištikovi (15. neděle v mezidobí)
1. čtení Božena K.
2. čtení Michaela V.
neděle 14.07.2024 v 10:30 - farní kostel Narození Panny Marie Na poděkování Pánu Bohu za 20 let manželství s prosbou o další pomoc. (15. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
2. čtení Marie R.
neděle 21.07.2024 v 07:30 - farní kostel Narození Panny Marie Za Václava Šebestu, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci. (16. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
2. čtení přihlásit se
neděle 21.07.2024 v 10:30 - farní kostel Narození Panny Marie za rodiče Valovi, Slámovi,duše v očistci a obrácení hříšníků (16. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
2. čtení přihlásit se