IV. LIDSKÉ SLOVO - Celé to lidské příslušenství

IV. LIDSKÉ SLOVO - Celé to lidské příslušenství

C e l é  t o  l i d s k é  "p ř í s l u š e n s t v í"

 

7. dopis

1. ledna

Dobré ráno a šťastný nový rok k tomu!

Číst dál