Chcete přihlásit své dítě do náboženské výchovy?

Chcete přihlásit své dítě do náboženské výchovy?

Vážení rodiče,

jistě se ze všech sil snažíte, abyste co nejlépe zajistili budoucnost svých dětí. Někteří rodiče dávají důraz především na dobré vzdělání, jiní jim hledí nashromáždit co nejvíce majetku, jiní je vedou ke sportu, aby jim zajistili dobré zdraví.

Vy jste k těm potřebným hlediskům přidali i to nejpotřebnější: chcete dát svému dítěti co nejlepší mravní výchovu. Proto jste je přihlásili na náboženství.

Náboženství v první třídě

Výuka náboženství probíhá ve  škole. Do náboženství se mohou přihlásit děti od 1. do 9. třídy základní školy, a také studenti po základní škole, kteří mají setkání na faře.

 •  
  Smyslem a úkolem výuky náboženství je:
  • poskytnout dítěti pomoc při hledání odpovědí na otázky po smyslu života a tyto otázky v něm probouzet
  • rozvíjet sociální vztahy na základě poznávání a osvojování si křesťanských hodnot
  • připravovat k přijetí víry, která dává perspektivu přesahující hranice pozemského života
  • motivovat k živému vztahu k Bohu a k aktivnímu křesťanskému životu v církvi

 

TŘÍDA DEN VYUČOVACÍ DOBA MÍSTO KATECHETA KONTAKTY
1. TŘÍDA_A-B   ÚTERÝ 11.45 - 12.30 ŠKOLA J. M. Kralovič  775 030 547
2. TŘÍDA_A-B   PONDĚLÍ 13.00 - 13.45
3. TŘÍDA_A-B   PONDĚLÍ 13.00 - 13.45 Otec Josef Chyba  730 587 168
4. TŘÍDA_A-B   ÚTERÝ 13.00 - 13.45

J. M. Kralovič

 775 030 547
5. TŘÍDA_A   STŘEDA 13.00 - 13.45
5. TŘÍDA_B   ČTVRTEK 13.00 - 13.45
6. TŘÍDA_A-B   PONDĚLÍ 13.50 - 14.35
7. TŘÍDA_A-B   STŘEDA 13.50 - 14.35
8. TŘÍDA_A-B   ČTVRTEK 13.50 - 14.35
9. TŘÍDA_A-B   PONDĚLÍ 13.50 - 14.35 Otec Josef Chyba  730 587 168