Je to výzva k obrácení srdce, vnitřnímu obrácení a pokání. Jedná se především o otevření se působení samého Boha v našem životě. Chceme-li růst v poznávání Ježíše neobejde se to bez evangelia. Výzvou k poznávání Ježíše pro nás byla Biblická tria, ke kterým nás vyzval náš pan farář, o. Josef. Byla to setkání s Ježíšem nad Božím Slovem, která se konala pravidelně každý týden ve trojici, kterou si farníci zvolili. Vzniklo asi sedm skupinek lidí toužících po Božím Slovu. Setkání měla přesnou strukturu a daný úryvek evangelia. Rozjímání nad Božím Slovem nás naplňovalo pokojem, klidem a radostí.

Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč, proniká až na rozhraní duše a ducha, kosti a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.“ (Žid 4,12)

Jsme rádi a děkujeme panu faráři, že jsme mohli, díky Biblickým triím, v nás nechat Boží Slovo působit.

Naše skupinka MM se pravidelně setkávala každou neděli při křížové cestě, při které jsme sledovaly události spojené s ukřižováním Ježíše Krista. Pane Ježíši, ty jsi řekl: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mě.“ (Lk 9, 23) Chceme tě tedy následovat a jít věrně za tvým křížem, cestou, kterou jsi musel projít a která je předurčena také nám.

Ve dnech 26. – 28.3. proběhlo v našem kostele modlitební triduum matek, při kterém se duchovně spojily maminky z celého světa ke společné modlitbě za své děti. Byly jsme pozvány, abychom triduum prožily společně s Pannou Marií, která klečí pod křížem Syna, který byl nespravedlivě odsouzen a zemřel na kříži.

Přestože nám tato doba nedovoluje setkávat se osobně, jsou naše online setkání o to intenzivnější. K naší radosti se k nám přidaly další dvě maminky a tak bychom zároveň rády pozvaly další maminky, které by se chtěly připojit ke společným modlitbám.

Modlitební triduum nás přeneslo k vrcholu církevního roku - do Svatého týdne a při žehnání paškálu na Bílou Sobotu jsme si připomněli krásná slova modlitby:  Kristus včera i dnes, začátek i konec, alfa i omega, Kristus je Pán všech věků, on vládne dějinám, jeho je království i moc i sláva po všechny věky věků. Amen.“