Buď pozdraven, ochránce Vykupitele
a snoubenče Panny Marie.
Tobě svěřil Bůh svého Syna,
v tebe vložila Maria svou důvěru.
S tebou se Kristus stal člověkem.
Ó svatý Josefe, buď otcem i nám
a veď nás cestou života.
Vypros nám milost, milosrdenství a odvahu
a ochraň nás před každým zlem. Amen.

papež František

Modlitba v době pandemie

Pane Ježíši, náš božský lékaři,
buď naší stráží a ochraňuj nás před koronavirem a všemi smrtelnými chorobami.
Smiluj se nade všemi, kteří zemřeli a uzdrav všechny nemocné.
Osviť všechny vědce, kteří hledají lék. Posiluj a ochraňuj všechny zdravotníky, kteří pečují o nemocné.
Uděl pokoj všem, kteří mají strach, zvláště starým a ohroženým lidem
Kéž tvá drahocenná Krev je naším štítem, ochranou a spásou.
Kéž se obáváme víc nakažení hříchem než jakoukoli nemocí.
Pane, potřebujeme tě! Smiluj se nad námi a nad celým světem.
Amen.

 

(Benedikt XVI.)