Toto setkání přineslo novou pozitivní energii a povzbuzení v našich modlitbách za rodiny a celou farnost.

V modlitebních skupinkách ve Velkých Bílovicích se scházíme již mnoho let a jsme vděčné za krásné vyprávění a svědectví, které nám tyto maminky přinesly.

Děkujeme všem, kteří se zúčatnili a rády bychom mezi nás pozvaly další maminky, ať už fyzické nebo duchovní, kterým záleží na svých dětech, kmotřencích, manželích a na celé naší farnosti.

Pokud máte zájem, přijďte mezi nás. Ke společné modlitbě se pravidelně scházíme každé pondělí ve 20:00 na faře.

Tímto také děkujeme za umožnění tohoto setkání našemu panu faráři - otci Josefovi.